Педагошки колегијум

Поштоване колеге,

У уторак, 8.9.2020.године у 11.30 је Педагошки колегијум са следећим дневним редом:

 1. Утврђивање бројног стања ученика у школској 2020/2021.
 2. Анализа распореда часова
 3. Анализа распореда дежурства у школи
 4. Распоред контролних и писмених задатака
 1. Утврђивање распореда Отвореног дана школе
 1. Утврђивање теме за тематску недељу
 2. Усвајање плана стручног усавршавања према предлозима стручних већа
 3. Секције у овој школској години
 4. Угледни/огледни часови
 5. Пројекти у школи
 6. Додатна литература за ученике
 7. Разно

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ