29
AUG
2020

Распоред звоњења за старије разреде

Чокот

Сви ученици старијих разреда у Чокоту су, као и до сада,  у истој смени – првој у распореду звоњења:

  ПРВА СМЕНА
1. 12.25 – 12.55
2. 13.00 – 13.30
велики одмор 15 минута
3. 13.45 – 14.15
4. 14.20 – 14.50
5. 14.55 – 15.25
6. 15.30 – 16.00

Девети мај и Мрамор

Ученици старијих разреда мењају смене. Дошло је до измене у распореду звоњења за другу смену јер по налогу Министарства просвете између свих смена током дана мора бити 20 минута паузе. Распоред звоњења је следећи:

  ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
1. 12.25 – 12.55 15.45 – 16.15
2. 13.00 – 13.30 16.20 – 16.50
велики одмор 15 минута велики одмор 15 минута
3. 13.45 – 14.15 17.05 – 17.35
4. 14.20 – 14.50 17.40 – 18.10
5. 14.55 – 15.25 18.15 – 18.45
6. 18.50 – 19.20

Hits : 744