Извештај о стручном усавршавању и напредовању и лични план стручног усавршавања

Поштоване колегинице и колеге,
неопходно је да до краја школске године, 31.8.2020., сви запослени израде и пошаљу своје извештаје о стручном усавршавању за школску 2019/20. годину и личне планове стручног усавршавања и напредовања за следећу школску 2020/21. годину. Пре израде личних планова стручног усавршавања и напредовања запослени треба да на састанцима стручних већа и актива договоре облике стручног усавршавања и начине и термине њихове реализације.
У прилогу ове поруке налазе се обрасци за извештај и лични план стручног усавршавања, табела за бодовање и списак реализованих активности у школи које се бодују за стручно усавршавање запослених.
Срдачан поздрав,
Иван Митић,