Стручно упутство о безбедној реализацији наставе физичког и здравственог васпитања

Поштоване колеге,

У прилогу је стручно упутство са којим треба да се упознају учитељи, наставници физичког и здравственог васпитања и стручни сарадници.

Зуов-Стручно упутство