Анкета за родитељске састанке

У прилогу је анкета коју родитељи треба да попуне на родитељским састанцима. Анкете се односе на заинтересованост за похађање изборног програма Матерњи језик са елементима националне културе. Анкете можете одштампати сами или преузети код секретара школе.

Jezici nac.manjina anketa