Родитељски састанци

Родитељски састанци одржаће се у понедељак, 29. јуна 2020.

Чокот, Ново Село и Мрамор:

  • од 16.00 до 18.00 – млађи разреди
  • од 18.00 до 20.00 – старији разреди

У осталим издвојеним одељењима родитељски састанци ће се држати према сатници  коју одреде руководиоци издвојених одељења  (такође треба одредити временски интервал како не би дошло до окупљања већег броја родитеља).

Не треба окупљати већи број родитеља већ поделу књижица и сведочанстава организовати појединачно.

Уколико временски услови дозволе, родитељске састанке треба држати на отвореном.  Уколико се улази у школу, обавезно је да и наставно особље и родитељи имају маске.