Додатак претходном обавештењу – одељењска већа млађих разреда

Одељењска већа млађих разреда одржаће се  24. 6. 2020. у Чокоту  у 9 часова.

Дневни ред:

  1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
  2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика;
  3. Похваљивање ученика;
  4. Договор о организацији родитељских састанака.

Директор

Миљан Бојанић