Обавештење за е дневник

Поштоване колеге,

Молим вас да до понедељка, 15.6.2020.године евидентирате у  е дневнике све редовне часове као и часове додатне и допунске наставе и секције. Ви сте, поред редовне наставе, стално имали разговоре са појединим ученицима или индивидуалне консултације, што би могло да се сврста у допунску или додатну наставу, зависно од ученика. Такође секције прилагодите постојећој ситуацији.

Драгана Леповић Стефановић