Настава у јуну – важно обавештење

Поштоване колеге,

Будући да сте већ дали предлоге закључних оцена, наставу у јуну треба посветити оним ученицима који желе да поправе оцене. Остале ученике не треба оптерећивати обавезом праћења наставе, домаћим задацима и сл.

Ученици оцене могу поправити и на даљину и у самој школи. Уколико има ученика који треба да поправљају оцене у школи, о томе треба обавестити одељењске старешине и руководство школе (не треба пријављивати све ученике који нису задовољни оценама). Одељењски старешина организује за своје ученике распоред поправљања оцена у школи (у договору са предметним наставником  и учеником). Уколико се ради о већем броју ученика – потражите помоћ руководства да заједно направимо распоред.

Часове редовне наставе у јуну треба евидентирати док не испуните законски минимум норме часова, без обзира на званичан датум завршетка наставе.