Седница Наставничког већа – Школски развојни план

Поштоване колеге,

Потребно је да разматрамо и усвојимо Школски развојни план за наредне 3 године. С обзиром на то да је законски рок за усвајање до краја овог месеца и с обзиром на околности, о њему ћемо се изјашњавати телефоном. На првој седници Наставничког већа која се буде одржавала у редовним условима, поново ћемо га размотрити како бисмо могли уживо да разменимо мишљења и евентуално дорадимо овај важан документ.

Заказујем седницу Наставничког већа за 27. 5. 2020. са следећим дневним редом:
1. Разматрање и усвајање Школског развојног плана.

Директор

Миљан Бојанић

 

 

У прилогу је Школски развојни план за период од наредне три године.

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2020