Обавештење

Поштоване колеге,

Молим одељенске старешине 8.разреда да проследе ученицима презентацију „Пробни завршни испит 2020“ коју вам шаљем у прилогу. Ученици би требало да је погледају пре пробног завршног испита.

С обзиром на то да у 8.разреду имамо ученике који раде по ИОП – у 2, требало би да предметни наставници припреме тестове за ове ученике у складу са њиховим способностима, а у складу са исходима из самих ИОП – а.

Требало би да до сутра направите тест, проследите одељенском старешини који ће да их обједини и пошаљем ученику ( поштом, путем вибера, месинџера…) зависно од техничких могућности.

Јелена и Гага

Probni završni ispit on line 2020