Обавештење – седнице

Поштоване колеге,

Седнице Одељењских већа одржаће се на следећи начин:

Сваки наставник саставиће свој извештај о раду за свако одељење у коме предаје и послати извештај одељењском старешини  до 11 часова у уторак 14. 4. 2020.год. Нећемо користити обрасце.

Извештајем треба да буду обухваћене све тачке дневног реда одељењског већа:

  1. Анализа рада у трећем класификационом периоду;
  2. Предузете активности у настави на даљину (начин и припреме за наставу, усаглашеност и коришћење наставних јединица путем телевизије и е- учионице, број ученика којима је припремљен и достављан материјал за рад и сл);
  3. Укљученост ученика у рад (и број оних који нису, потешкоће и изазови);
  4. Напредовање ученика и упутства за даљи рад (напомените уколико има оцена из периода пре наставе на даљину које нисте унели у ес дневник и које ћете уписати кад се стекну услови за сумативно оцењивање и закључивање);
  5. Остваривање ИОП-а;
  6. Оптерећеност ученика током наставе на даљину (запажања);
  7. Сарадња са родитељима током наставе на даљину (важи пре свега за одељењске старешине).

Одељењске старешине, на основу извештаја наставника, саставиће извештај о раду у свом одељењу и проследиће извештај руководиоцима у среду,  15. априла до 13 часова.

Обједињене извештаје руководиоци већа проследиће педагогу у четвртак,  16. априла до 13 часова.

Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 16. априла 2020.

Дневни ред:

  1. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о раду у трећем класификационом периоду;
  2. Извештај о оптерећености ученика наставом на даљину (састављају стручни сарадници на основу онлајн анкете спроведене са децом и родитељима у протеклим периоду).

Извештаји са Наставничког већа ће бити послати на личне мејлове (преко сајта). Након што прочитате извештаје, усвојићемо их гласањем (бићете обавештени како).

Директор

Миљан Бојанић