Обавештење

Поштоване колеге,

Распоред ТВ часова није се променио ни за следећу недељу, тако да је распоред уписивања часова такође непромењен.

Наставне јединице, планиране за следећу недељу, можете видети на линку: https://rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php

Подсећамо да наставне јединице које се обрађују на телевизији треба да буду део и ваших планова (а у рубрици „Кључне активности…“ навести обавезно ТВ час, али само за оне предмете који су заступљени на телевизији). У истој рубрици навести аудио запис само ако се заиста користи.

У рубрици „Додатна подршка…“ не треба писати  „додатна вежбања у радним свескама“ уколико се за тај предмет не користи радна свеска. У истој рубрици треба навести домаћи задатак  само уколико га заиста планирате, при том водећи рачуна о оптерећености ученика.

(На све ово скрећемо пажњу јер се стиче утисак да се приликом израде планова у појединим случајевима прибегава аутоматском копирању, које онда изазива друге проблеме – делује да наши ученици не треба да гледају ТВ часове или да захтевамо да гледају ТВ часове из нпр. изборних предмета којих нема у програмској шеми, да тражимо од њих да користе радне свеске које немају, да их оптерећујемо домаћим задацима више него у редовним условима и сл).

Такође, наставне јединице које се обрађују на ТВ-у треба евидентирати и у ЕС дневнику.

Праћење напредовања ученика такође треба евидентирати у ЕС дневнику према упутству које вам је послао Филип (активности у сврху формативног оцењивања су сада видљиве за родитеље).

Наши педагози Гага и Јелена, између осталог, имају обавезу да прате планирање наставе, оптерећеност ученика, евидентирање наставних активности, евидентирање праћења напредовања ученика, да вам укажу на евентуалне недостатке, али и да вам помогну да разјасните евентуалне недоумице.

Оперативне планове шаљете и даље најкасније у понедељак  до 11 часова Гаги, Јелени и Манди.

Будите здрави и весели!