Мејлови за преглед домаћих задатака – само за наставнике

Да би наставници прегледали домаће, логују се на gmail.com са шифром и мејлом за свој предмет.

Username                                password

Српски језик:

srbcokot@gmail.com            Cokot2020

 

Математика:

matcokot5@gmail.com        Cokot2020

 

Историја:

istcokot@gmail.com             Cokot2020

 

Географија:

geocokot@gmail.com           Cokot2020

 

Биологија:

biocokot5@gmail.com         Cokot2020

 

Хемија:

hemcokot@gmail.com         Cokot2020

 

Физика:

fizcokot@gmail.com             Cokot2020

 

Техничко:

tehcokot5@gmail.com         Cokot2020

 

Информатика:

infocokot@gmail.com          Cokot2020

 

Музичка култура:

muzcokot@gmail.com         Cokot2020

 

Ликовна култура:

likcokot@gmail.com            Cokot2020

 

Грађанско и верска насртава:

gvvcokot@gmail.com           Cokot2020

 

Енглеси језик:

engcokot@gmail.com           Cokot2020

 

Други страни језик:

dsjcokot@gmail.com            Cokot2020