Упутство за постављање садржаја на сајт направљено из угла наставника

Поштовани,

колегеница Веселинка је направила упутство за постављање садржаја на сајт из њеног угла. Ја вам га прослеђујем јер ће вам то можда бити разумљивје.

Uputstvo za turanje na sajt