Родитељски састанци

Молим разредне старешине да на овом родитељском састанку узму сагласнос/несагласност од родитеља/старатеља ако се ученик уводи у ИОП или прелази са ИОП – а 1 на ИОП 2.