За родитељске састанке

Разредне старешине на овом родитељском састанку треба да узму сагласност/несагласност од родитеља/старатеља ако се ученик уводи у ИОП или прелази са ИОП – а 1 на ИОП 2.

У прилогу је и измењен образац за сагласност за СМС сервис (додата је колона за број мобилног телефона на који ће се слати СМС).

Saglasnost-SMS-servis