Закључивање оцена

Закључивање оцена

Оцене се закључују најкасније на последњем часу, уз образложење ученику. Одељенске старешине закључују оцену из владања на поледњем часу ОЗ, уз образложење ученику. На овај начин ће се за седнице одељенског већа извештаји бити генералисани.

СВЕ ОЦЕНЕ, КАО И ИЗОСТАНЦИ, МОРАЈУ БИТИ РЕГУЛИСАНИ ЗАКЉУЧНО СА 31.1.2020.ГОДИНЕ.

Уколико на одељенском већу дође до промене закључне оцене, процедура у систему је следећа:

  • предметни наставник пошаље захтев за брисање оцене уз одговарајуће образложење ( да је оцена промењена на ОВ ) – тако остане траг у систему да се оцена брише према одлуци ОВ
  • директор школе одобри захтев за брисање оцене
  • предметни наставник закључи нову оцену уз белешку да је оцена промењена на ОВ.