Важно – позив за обуке за примену нових програма наставе и учења

У 2020. години се планира наставак обуке за остваривање нових програма наставе и учења у општем и стручном образовању – основна, средња школа и гимназија. Завод за унапређивање образовања и васпитања ће, уз подршку школских управа, наставити са реализацијом обука пошто се предвиђене циљне групе пријаве за одговарајућу обуку.

Пријављивање за обуку се обавља путем линка https://zavod.edu.rs/sbs-2020/

Рок за пријављивање је 20. 02. 2020, када се затвара упитник.

Циљне групе у основној школи су:

  1. СВИ НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
  2. СВИ НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
  3. СВИ СТРУЧНИ САРАДНИЦИ КОЈИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
  4. ДИРЕКТОРИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА

У СКЛАДУ СА БРОЈЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ НАСТАВНИКА И КАПАЦИТЕТИМА ОВОГОДИШЊЕ ОБУКЕ, ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЋЕ НАПРАВИТИ КОНАЧНУ СЕЛЕКЦИЈУ ПРИЈАВЉЕНИХ ЦИЉНИХ ГРУПА О ЧЕМУ ЋЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО БИТИ ОБАВЕШТЕНИ.

За додатне информације писати на адресе:

desanka.grujanic@zuov.gov.rs

jelena.ilic@zuov.gov.rs

У прилогу је цео текст позива који смо добили од Школске управе.

Poziv za prijavljivanje za obuke_novi programi nastave i ucenja u opstem i strucnom obrazovanju_2020_ZUOV