Обавештење за све разредне старешине

Поштоване колеге,

Досадашњим преглеђивањем дневника уочене су грешке које се најчешће јављају:

-Унети распоред часова за обе варијанте у посебној табели (не копирати цео распоред часова, већ исписати распоред само одређено одељење)

-Уписати уџбенике који се користе у настави за све предмете

-Уписати број планираних часова за све предмете

-Унети записник са седнице одељенског већа где је извршена подела гратиса за екскурзије и рекреативну наставу

-Унети записнике са седница стручних већа

-Унети записник са прве седнице одељенске заједнице (бирање председника, благајника итд.)

-Унети распоред писаних провера за све предмете и унети оцене за провере које су реализоване

-Евидентирати појединачне посете родитеља

-Учитељи треба да упишу посету биоскопу

-Попунити табелу о кретању броја ученика у току школске године

 

Такође је примећено да  доста часова није уписано, да нису адекватно евидентирани одсутни ученици и да су наставне јединице уписиване латиницом. Молимо вас да детаљно прегледате свој дневник и да подсетите колеге да упишу часове који недостају или их ви упишите као неодржане.

Такође је примећено да је више часова уписивано у исто време (редовни часови, допунска настава, додатна настава и секција). Молимо вас да и то исправите.

 

Рок за исправљање грешека је 3.2.2020.