Обавештење за разредне старешине 1. – 8. разреда

 

Поштоване колеге,

Молим вас да у е дневник упишете који ученик ради по ИОП-у 2 и из којих предмета, следећом формулацијом:

Ученик НН је у складу са  чланом 77. Закона о основама система образовања и васпитања ( „ Сл. Гласник РС“ 72/09, 52/11, 55/13 ), савладао следеће предмете______________________________.

Разредни старешина  треба ово да евидентира у „ БЕЛЕШКЕ СТАРЕШИНЕ „.

Предметни наставник , приликом закључивања оцене, у „ БЕЛЕШКЕ „ уписује само да је ученик из тог предмета оцењен у складу са  чланом 77. Закона о основама система образовања и васпитања.

Молим дежурне наставнике да одштампају обавештење за огласну таблу.

Оцењивање ученика који раде по ИОП-у 2