ОБАВЕШТЕЊЕ – ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА СВЕТОГ САВЕ

Понедељак, 27. јануар 2020.  је ненаставни, али радни дан.

Прослава школске славе биће организована на следећи начин:

–          Ученици млађих разреда (осим из издвојеног одељења у насељу Девети мај) обележиће Савиндан на начин како се договоре учитељи.

–          Ученици старијих разреда из Чокота и Мрамора обележиће школску славу у оквиру одељења  према сатници коју одреди одељенски старешина, водећи рачуна о реду вожње. Ова активност треба да се заврши до 10.30.

–          Централна приредба биће одржана у фискултурној сали у издвојеном одељењу у насељу Девети мај у 11 часова. Приредби треба да присуствују по 3 представника одељења старијих разреда  из Чокота и Мрамора, затим сви ученици из издвојеног одељења у насељу Девети мај, одељењске старешине, као и сви предметни наставници.

–          О дисциплини ученика током приредбе водиће рачуна одељењске старешине старијих разреда, учитељи из насеља Девети мај, дежурни наставници из преподневне и поподневне смене у издвојеном одељењу у насељу Девети мај и два стручна сарадника.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Obavestenje-Sveti-Sava