Додатно обавештење у вези са распоредом часова

Наставници код којих је дошло до промена у распореду допунске и додатне наставе, слободних активности, секција, пријема родитеља и часова одељењског старешине у односу на распоред часова који вам је јутрос послат, треба нови распоред да пошаљу педагогу (Јелени Јовановић – stojanovic.jelena.1991@gmail.com) најкасније до уторка, 21. 1. 2020.