Часови предметне наставе у четвртом разреду

Подсећамо наставнике  који ће  следеће године предавати петом разреду на обавезу држања часова ученицима четвртог разреда (два пута током школске године, односно једанпут у току полугодишта).Часове треба одржати у свим одељењима четвртог разреда према договору на нивоу стручних већа.