Обавештење – Педагошки колегијум

Састанак Педагошког колегијума одржаће се у петак, 17. јануара 2019. у 12.30 у Чокоту.

Дневни ред:
1. Календар школских такмичења;

  1. Подела задужења за израду полугодишњег Извештаја о раду школе.

Након Педагошког колегијума одржаће се састанак Тима за организацију школских манифестација.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Pedagoski kolegijum januar