Обавештење за учитеље и одељењске старешине

Разредне старешине и учитељи треба да направе распоред часова за своје одељење и окаче га на видно место у учионици. Распоред часова треба да садржи и све термине за допунску и додатну наставу, као и секције.

За одељења старијих разреда у Чокоту направљен је обједињени распоред допунске, додатне наставе и секција и налази се на огласној табли за ученике. Разредне старешине треба о томе да обавесте ученике.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Obavestenje – raspored za ucenike