Прегледање дневника

Поштоване колеге,

За сада су уочени следећи недостаци у вођењу евиденције у електронском дневнику:

  • неуписивање одсутних ученика са редовне наставе;
  • неуписивање часова допуснке, додатне наставе, секција, слободних активности;
  • неуписивање присутних ученика на допунској, додатној настави и секцијама;
  • у исто време уписана два часа;
  • неуписан записник са седнице одељењскоог већа;
  • неформиране мешовите групе (за грађанско, веронауку, секције, допуснку, додатну наставу);
  • неуписана евиденција писаних провера;
  • неуписани планирани часови;
  • неуписана посета биоскопу (за млађе разреде).

Потребно је да хитно отклоните ове недостатке (најкасније сутра, 24. 12. 2019).

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Прегледање дневника