Обавештење

Поводом жалбе родитеља да се неке активности које постоје у распореду часова (часови допунске, додатне наставе, секција, часови слободних наставних активности) не држе, увидели смо да постоје одређени недостаци који се односе или на распоред или на реализацију тог распореда.

У петак, 20. 12. 2019. уочени су поменути недостаци, па вас молимо да обавестите руководство школе о разлозима нереализованих часова секције, слободних активности, допунске и додатне наставе тог дана.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

OBAVESTENJE