Огледни час математике и физике

У нашој школи реализован је огледни час: Декартов правоугли координатни систем у равни – утврђивање и Грaфик путa и брзинe кoд рaвнoмeрнoпрaвoлиниjскoг крeтaњa- обрада. Час је осмишљен у циљу усаглашавања програма наставе математике и физике. Час су осмислиле: Марина Најдановић Лукић-наставница физике и наставнице математике: Веселинка Станковић, Едита Алексов и Јелена Васић, а реализовала их је наставница физике са сваком наставницом математике у различитим одељењима и у различитим истуреним одељењима, тако да су ученици три одељења имали огледни час, а колегинице и колеге могле да бирају где ће присуствовати часу. Реализаторке сматрају да је направљен добар прелаз са градива математике на градиво физике и да је овакав начин рада добар за оба наставна предмета јер је из позиције математике добро да ученици одмах виде примену наученог, а из позиције физике скраћује време потребно за рад јер се научено из математике не мора понављати.

Ученици су активно учествовали током часа, сви су се изјаснили да им је на часу било забавно и да су много научили, тако да се може закључити да је и ученицима овакав начин рада пријао.

Присутне колегинице и колеге похвалиле су идеју за сарадњу и процениле час успешним због активности и ангажовања ученика.

Марина Најдановић Лукић-наставница физике и

Веселинка Станковић, Едита Алексов и Јелена Васић-наставнице математике

IMG-49a8cd52805cdedc480f9f986958dd27-V IMG-98466c0d380cab0f7ec9e7a296b7ca88-V IMG-a94ca11f1b905e0aaed28732ad3c2048-V IMG-fb0bb568276e2c2e44431d2f9ccbf9e1-V