Електронски дневник – важно обавештење

Поштоване колеге,

Будући да је приликом прегледа електронског дневника од стране директора уочен велики број пропуста (неуписани часови редовне наставе, допунске, додатне, секција), потребно је да све недостатке отклоните јер од понедељка почиње прегледање дневника приликом чега ће се евидентирати сви пропусти.

Подсећамо вас да је потребно да се број уписаних часова поклапа са вашим задужењима у оквиру непосредног рада са ученицима које сте добили у решењима о четрдесеточасовној радној недељи.

Сада је 16. радна недеља тако да треба да помножите број часова којима сте задужени на недељном нивоу са бројем радних недеља и добићете број часова (редовне, допунске, додатне наставе, секције) који је је требало да до сада одржите и упишете (наравно, уз могућа мања одступања).

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Dnevnik