Обавештење – безбедност ученика

Подсећамо све наставнике да не пуштају ученике са часа да оду кући сами или у пратњи вршњака. Уколико постоји потреба да ученик оде из школе, неопходно је позвати родитеље да дођу по њега. Одговорност школе, односно наставника, за безбедност ученика траје све док се одвија настава.

Одељењске старешине треба да подсете ученике да не смеју напуштати школу уколико наведена процедура није испоштована (дакле, треба да се јаве наставнику, а наставник/дежурни наставник/одељењски старешина/стручни сарадник поступа даље по процедури – обавештава родитеља да дође по ученика).

Такође, ученике не треба слати стручној служби у току часа, већ их након часа треба обавестити да је потребно разговарати са ученицима који се непримерено понашају. Ово је неопходно како из безбедносних разлога (ученик може самоиницијативно отићи из школе како би избегао разговор са стручним сарадником), тако и због ефикасније сарадње између стручне службе и наставника (стручни сарадник нема потпуну информацију од стране наставника о чему се ради и зашто је потребан разговор са учеником).

Тим за заштиту ученика

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Обавештење Тима за заштиту