Екскурзије и рекреативна настава

Обавештавају  се  одељенске  старешине  старијих  разреда  да ће се све екскурзије старијих  разреда  реализовати.

Треба обавестити  родитеље ученика који иду на екскурзију  да могу уплаћивати  рате.
Уплата се врши на следећи начин :

Платилац: име ученика са адресом
Сврха уплате: уплата екскурзије или рекреативне / бр.рата
Прималац: Основна школа „Десанка Максимовић“ Чокот
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840 – 592760 – 52
Модел и позив на број: разред одељење / екскурзија или рекреативна
пример: 42 / Е или Р нижи разреди
52 виши разреди
Екскурзија / рекреативна се плаћа у 8 једнаких месечних рата до 10. јуна 2020.г.
Спискове са пријављеним ученицима за екскурзију/рекреативну доставити на мејлове рачуноводства и секретара школе. На списку обавезно назначити ученике са гратисом: целим, пола гратиса или трећином.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.