Обавештење – нерегулисани изостанци

Пријављен је проблем у вези са великим бројем нерегулисаних изостанака (неки су још из септембра)  у ес дневнику. Подсећамо вас да треба поштовати законски рок за правдање изостанака. Молимо вас да што хитније отколните овај недостатак.