Промена броја ученика и гратиса у другом разреду

Број  ученика  за  рекреативну  се  повећао  због   ученика  2/2  разреда

127  ученика  –  6  гратиса