Подела гратиса – нижи разреди

Моле  се  одељењске  старешине  нижих  разреда  да  се  састану  и  поделе  гратисе  према  следећем  распореду :

1. разред  86   ученика –  4  гратиса
2. разред  98 ученика –  4, 5 гратиса
3  разред  74  ученика   -3,5  гратиса
4. разред  75  ученика  –  3,5  гратиса
Настава  у  природи    118  ученика  –  5  гратиса
Рок   29.11.20109