Подела гратиса – виши разреди

Моле  се  одељењске  старшине  старијих  разреда  да  се  састану  и  поделе  гратисе  преме  следећем  распореду:

5.  разред –  68  ученика    3  гратиса
7. разред – 73  ученика    3,5  ратиса
8. разред   80  ученика  –  4  гратиса
6  разред   је  на  граници –   за  гратисе  ћемо  јавити  касније
Рок 29.12.2019.