ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

Поштоване колеге,

Фотографије неких наших наставника, снимљене од стране ученика у школи, за време часова, појавиле су се на једној друштвеној мрежи. Потребно је да упозорите ученике да је то тежа повреда обавеза ученика, која подразумева покретање дисциплинског поступка. Школа је такође дужна да овакве ствари пријави надлежним органима, што је и учињено.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ