Обавештење у вези са родитељским састанцима

На родитељским састанцима треба подсетити да је Савет родитеља у уторак, 19. 11. 2019. у 18 часова (доношење одлуке о дневницама).

Родитеље треба обавестити да ће плаћање екскурзија бити рализовано на 8  рата, а за осми разред на седам рата.

Такође, треба са родитељима проверити да ли функционише електронски дневник. Потребно је да родитељи, који нису, потпишу сагласности за електронски дневник.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Обавештење у вези са родитељским састанцима