Родитељски – додатно обавештење за одељењске старешине

Они који треба да одрже родитељски у петак, могу га одржати  у понедељак уколико процене да им тако више одговара с обзиром на славу која је у суботу (уколико нпр. више родитеља слави славу и сл). О томе треба лично да обавесте ученике, односно родитеље. Наравно, потребно је да обезбеде слободну просторију у којој ће одржати родитељски састанак.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Додатно обавештење – родитељски