Унос планираних часова, извештаји за први класификациони период

Поштоване колеге,

молим вас да у току данашњег дана унесете број планираних часова како би добили тачне извештаје за први класификациони период.

Унос планираних часова:

  1. Одаберете школу у којој радите ако радите у више школа
  2. Одаберете одељење за које желите да унесете број часова по недељама
  3. Одаберете предмет
  4. Из менија са леве стране изабверете управљање
  5. Из менија управљање изаберете управљање предметом
  6. И на основу календара за шкоолску 2019/2020. унесете број часова по недељи

5