Обавештење – ИОП

Поштоване колеге,

Уколико након првог класификационог периода процените да неке ученике који не постижу очекиване стандарде треба увести у ИОП 1 или превести у ИОП 2 потребно је попунити образац  – предог за утврђивање права на ИОП и доставити га одељењском старешини најкасније до седнице Одељењског  већа.

Подсећам и да смо се договорили да размотримо и проценимо ученике који би могли да раде по ИОП-у 3.

У прилогу је образац (предлог за утврђивање права на ИОП) и исто обавештење за огласну таблу.

ПРЕДЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИОП

IOP