Обавештење за стручна већа (анализа резултата завршног испита)

Стручна већа која обухватају предмете заступљене на завршном испиту треба да припреме анализу претходног завршног испита и предлоге мера за побољшање резултата на наредном завршном испиту за седницу Наставничког већа. Филип ће вам послати на мејлове анализу завршног испита Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, на којој треба да се заснива ваша анализа.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Обавештење за стручна већа