Коначан распоред часова након свих измена и допуна А и Б варијанта