Обавештење за разредне старешине

Све разредне старешине треба да обавесте родитеље својих ученика да све проблеме које њихова деца имају са другим ученицима никако не решавају на своју руку, у интеракцији са ученицима, већ да сваки проблем пријаве школи (одељењском старешини, стручној служби, Тиму за заштиту ученика…) која ће реаговати у складу са законским процедурама.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ