Допунска настава – обавештење

Подсећамо наставнике да  редовно воде евиденцију о томе који ученици похађају допунску наставу јер на крају сваког класификационог периода одељенским старешинама треба да доставе списак ученика који не долазе на допунску наставу, а потребно је да долазе.