Материјали за наставнике и учитеље

Поштоване колеге,

Стигли су материјали за наставнике и учитеље који раде по Новом Логосу и Клету (по новим програмима наставе и учења). За наставнике математике материјале је преузела Веселинка, за учитеље Славољуб, за стране језике Ивана Обрадовић, а остали их могу преузети у канцеларији педагога у Чокоту.