A варијанта са новим дежурством

У прилогу је А варијанта са новим распоредом дежурства. Овај распоред дежурства важи од среде, 18. 9. 2019.

У Мрамору наставници дежурају на спрату. Учитељи дежурају у приземљу, независно од наставника (као и прошле године), тако да њихово дежурство није приказано у распореду часова за старије разреде. Слађана Панић треба да пошаље распоред дежурства учитеља.

А varijanta sa novim dezurstvom