Школски календар, распоред писмених, корелације

У прилогу су документи које сте тражили и корелације у планирању наставе.

Сви наставници и учитељи треба да се упознају са корелацијама у планирању наставе (које су део Школског програма и Годишњег плана рада) и своје планове усагласе са приложеним.

kalendar

Raspored pismenih

Korelacije mladji razredi

Korelacije stariji razredi