ЕСДНЕВНИК – унос планираних часова у недељи, унос уџбеника и распоред писаних провера

Колеге, потребно је унети планиран број часова по радним недељама за предмете и одељења којима предајете.

До те опције се стиже:

 1. Одаберете школу у којој радите ако радите у више школа
 2. Одаберете одељење за које желите да унесете број часова по недељама
 3. Одаберете предмет
 4. Из менија са леве стране изабверете управљање
 5. Из менија управљање изаберете управљање предметом
 6. И на основу календара за шкоолску 2019/2020. унесете број часова по недељи

Унос уџбеника:

 1. Одаберете школу у којој радите ако радите у више школа
 2. Одаберете одељење за које желите да унесете уџбенике
 3. Одаберете предмет
 4. Из менија са леве стране изабверете администрација
 5. Из менија администрација изаберете уџбеници и друга литература

Унос напомена за обележавање неког датум… у есДневник

 1. Одаберите ваше одељење
 2. Кликните на дан у коме желите да упишете напомену
 3. Кликом на оловчицу у десном горњем углу додајте напомену

Унос писаних провера:

 1. Одаберете школу у којој радите ако радите у више школа
 2. Одаберете одељење за које желите да унесете уџбенике
 3. Одаберете предмет
 4. Из менија са леве стране изабверете администрација
 5. Из менија администрација изаберете распоред писаних провера