Састав стручних тимова

У прилогу је састав стручних тимова. Након одржаних састанака Савета родитеља и Ученичког парламента, списак ће бити допуњен чалновима из ова два органа школе.

Sastav strucnih timova